Advokátní kancelář Brno-střed

JUDr. František Polanský, JUDr. Vlasta Vršková
JUDr. Zdeňka Křížová 

advokát brno   Naše advokátní kancelář se sídlem v Brně se specializuje na komplexní služby v oblasti práva. Poskytujeme právní konzultace, poradenství, zastupujeme klienty před soudy.

Kromě osobních konzultací nabízíme také právní poradenství po telefonu nebo elektronickou cestou.
Specializujeme se především na tyto oblasti práva:
  • obchodní právo (zejména mezinárodní a vnitrostátní doprava, Úmluva CMR, zakládání obchodních společností, zápisy do obchodního rejstříku atp.)
  • občanské právo (převody nemovitostí, darovací smlouvy, dědická řízení, závěti atd.) 
  • pracovní právo (vymáhání dlužné mzdy, neoprávněné ukončení pracovního poměru aj.)
  • rodinné právo (rozvody, vypořádání společného jmění manželů, svěření dítěte do péče atp.) 
Naše sdružení bylo založeno roku 1991 - působilo nejprve jako kancelář komerčních právníků, od roku 1993 jako advokátní kancelář.

V oblasti advokacie máme bohaté zkušenosti, které využíváme vždy ve prospěch svých klientů. Zaměřením naší advokátní praxe je především mezinárodní a vnitrostátní přeprava nákladů i osob. Vyřešíme jakýkoliv právní problém od nehod přes vymáhání přepravného až po řešení škod. Během své působnosti jsme zastupovali významné české dopravní společnosti a jsme členy České společnosti pro dopravní právo.
 
bezplatná právní poradna

Kontaktujte naši právní poradnu

Potřebujete-li využít našich advokátních služeb, kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře vpravo.  

Kdy nás zastihnete v kanceláři

V naší brněnské kanceláři nás najdete každý všední den mezi 8 17 hodinou, po dohodě i mimo pracovní dobu včetně víkendů

Advokáti Brno 

Cejl 712/62b
602 00 Brno


tel.: 545 241 772
tel.: 545 241 768
tel.: 545 574 745
tel.: 545 241 771

JUDr. František Polanský: judr.polansky@in-office.cz
JUDr. Vlasta Vršková: judr.vrskova@in-office.cz
JUDr. Zdeňka Křížová: judr.krizova@in-office.cz

Ptejte se svých právníků: 

  Pole označená * jsou povinná
  Jméno:
*  Telefon:
  E-mail:
*  Obsah zprávy:

   
 
V souladu s ust. § 14 zákova o ochraně spotřebitele informujeme klienty, kteří jsou spotřebiteli, že spory mezi advokátem a klientem-spotřebitelem lze řešit mimosoudně, a že subjektem příslušným k řešení těchto sporů je Česká advokátní komora. Bližší informace najdete na internetové adrese České advokátní komory www.cak.cz.
právník Brno 

Ceny našich advokátních služeb jsou určovány advokátním tarifem nebo dohodou. 

 

Naši advokátní kancelář najdete nedaleko hypermarketu Albert v Brně. 

Google Maps